Trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở An Giang

Thứ hai, 15/01/2018, 11:47 GMT+7

Trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở An Giang ngày 16/10/2016.

2_5

1_5

BBT

TAG:

Ý kiến của bạn