Tham gia chương trình đạp xe vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thứ sáu, 30/03/2018, 07:50 GMT+7

Đại diện New Toyo (Việt Nam) tham gia chương trình “Đạp xe vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn” do Hawee tổ chức sáng thứ bảy 24/3/2018 tại khu đô thị SALA, Quận 2

New Toyo (Việt Nam) tham gia chương trình đạp xe - tặng xe đạp “Gây quỹ cho trẻ em nghèo”

new-toyo-dap-xe-tang-xe-dap-gay-quy-tre-em-ngheo-2

new-toyo-dap-xe-tang-xe-dap-gay-quy-tre-em-ngheo-3

new-toyo-dap-xe-tang-xe-dap-gay-quy-tre-em-ngheo-4

new-toyo-dap-xe-tang-xe-dap-gay-quy-tre-em-ngheo-5

new-toyo-dap-xe-tang-xe-dap-gay-quy-tre-em-ngheo-6

new-toyo-dap-xe-tang-xe-dap-gay-quy-tre-em-ngheo-7

new-toyo-dap-xe-tang-xe-dap-gay-quy-tre-em-ngheo-8

BBT

Ý kiến của bạn