Hoạt động quý 4 - 2022

Thứ tư, 21/12/2022, 15:03 GMT+7

Ban_YiYu_Hanh_New_Toyo_tham_quan_gian_hang_cYa_YYi_tac_Techbond_tYi_MalaysiaBan Điều Hành New Toyo tham quan gian hàng của đối tác Techbond tại Malaysia

Khach_hang_Cat_LYi_va_An_Giang_tham_quan_gian_hang_New_Toyo_Group

Khách hàng Cát Lợi và An Giang tham quan gian hàng New Toyo Group.

Ban_YiYu_hanh_tYi_gian_hang_New_Toyo_Group

Ban điều hành tại gian hàng New Toyo Group

TGY_Nhan_Huc_Quan_chYp_hinh_cung_ong_NguyYn_Duy_Khanh_-_Thanh_vien_HYTV_TYng_Cong_ty_ThuYc_La_VN

TGĐ Nhan Húc Quân cùng ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐTV Tổng Công ty Thuốc Lá VN

TGY_tYng_sach_cho_Mr_Yen_Wen_Hwa-_ChY_tYch_HYQT_New_Toyo_Group_tYi_tiYc_Annual_DinnerTGĐ tặng sách cho Mr. Yen Wen Hwa - Chủ tịch HĐQT New Toyo Group tại tiệc Annual Dinner.

TGY_tYng_sach_cho_Ong_Anthony_Dsouza_-_TGY_Oriental_Group_FZE_

TGĐ tặng sách ông Anthony D'souza - TGĐ Oriental Group FZE. 

ThYm_va_lam_viYc_vYi_khach_hang_Oriental_Group_FZZE

Thăm và làm việc với khách hàng Oriental Group FZZE.

TGY_tham_dY_hYi_nghY_TiYp_xuc_YYi_thoYi_doanh_nghiYp_TPHCM_2022TGĐ tham dự hội nghị Tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp TPHCM 2022.

TGY_tham_dY_HYi_NghY_ThYYng_YYnh_Doanh_Nhan_NY_2022_tYi_Ha_NYiTGĐ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Doanh Nhân Nữ 2022 tại Hà Nội.

TAG:

Ý kiến của bạn