Hoạt động quý 2 năm 2021

Thứ hai, 31/05/2021, 08:55 GMT+7

Công ty TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo là đơn vị hỗ trợ tổ chức diễn đàn LÃNH ĐẠO TẠO ĐỘT PHÁ 2021 - ỨNG BIẾN ĐỂ VƯƠN MÌNH

p5-tham-gia-forum-hawee-1_5

p5-tham-gia-forum-hawee-1_1

p5-tham-gia-forum-hawee-1_4

p5-tham-gia-forum-hawee-1_2

p5-tham-gia-forum-hawee-1_3

BCH Công đoàn trích quỹ khen thưởng các tập thể đạt thi đua chuyên cần quý I năm 2021.

p5-qua-chuyen-can

BBT

TAG:

Ý kiến của bạn