Dịch vụ giao nhận

1

Bảo hiểm hàng hóa / Giao hàng

Hàng hoá lưu thông trên đường đã được chúng tôi mua bảo hiểm vật chất hàng trên xe tương đương với giá trị hàng hoá của Quý khách sẽ nhận. Đội ngũ Cán bộ, Công nhân viên từ khâu xử lý nghiệp vụ đến vai trò người Công nhân kỹ thuật, sản xuất luôn được Công ty quan tâm, xem xét đào tạo định kỳ (ISO 9001:2008 / SA 8000) để đảm bảo các quá trình của sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
2

TAG:

Ý kiến khách hàng
Điểm đánh giá