Chính sách giao nhận hàng hóa và chứng từ

1. Điều kiện giao hàng:

- Nội địa:

 • Giao tại kho Công Ty New Toyo (Việt Nam) hoặc
 • Giao tại kho chỉ định của khách hàng

- Xuất khẩu:

 • Theo Incoterm 2010

2. Chứng từ giao hàng:

- Nội địa:

 1. Hóa đơn giá trị gia tăng
 2. Phiếu xuất kho
 3. Giấy phân tích thành phần sản phẩm – COA (nếu có yêu cầu) theo từng lô hàng

- Xuất khẩu:

 1. Invoice
 2. Packing List
 3. Bill of Lading
 4. Marine Insurance
 5. COA
 6. C/O Form D (within Asean) hoặc C/O Form B theo từng lô hàng

3. Điều kiện bảo hành:

 • - Sản phẩm phải được lưu trữ trong điều kiện kho bảo quản được thông thoáng, nhiệt độ từ 25oc – 30oc, không đặt gần các hóa chất dễ cháy, hóa chất hay hàng hóa khác có mùi lạ.
 • - Hàng hóa trước khi sử dụng phải ở trong tình trạng còn bao bì bảo quản (giấy bao gói và màng PE chống ẩm), không bị hư hỏng do việc di chuyển và va chạm trong quá trinh lưu kho, dời chuyển nguyên vật liệu tại kho bên mua
 • - Thời hạn bảo hành: trong vòng 06 tháng kể từ ngày sản xuất (trong trường hợp có khiếu nại yêu cẩu giữ lại tem hàng).
 • - Bên bán chỉ chịu trách nhiệm bảo hành đối với các phát sinh do lỗi về thông số kỹ thuật sản phẩm không đúng theo quy cách và chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bên bán được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh do lỗi của bên mua trong việc sử dụng và bảo quản đi ngược với hướng dẫn sử dụng do bên bán cung cấp.