Chính sách chất lượng

“SẢN PHẨM NEW TOYO (VIỆT NAM) – SỰ BẢO TOÀN HỮU HIỆU VÀ TIN CẬY”

Sự thỏa mãn của khách hàng là thước đo thành quả lao động và trí tuệ của chúng tôi.

Nhằm đảm bảo sự thỏa mãn cao nhất về phía khách hàng, tất cả thành viên công ty New Toyo (Việt Nam) xin cam kết tuân thủ và duy trì các hệ thống quản lý hiện hành gồm ISO 9001, SA 8000, OHSAS 18001 và HACCP CODEX. Chúng tôi cam kết cải tiến có hệ thống các họat động liên quan đến Quản lý Chất lượng; Trách nhiệm Xã hội; Sức khỏe Nghề nghiệp & An toàn; về Nhận diện, Kiểm soát các mối nguy trong An toàn thực phẩm.

  • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị nhân sự nhằm kiện toàn hiệu suất lao động một cách toàn diện./li>
  • Luôn quan tâm đến An toàn, Đời sống, Sức khỏe và Tinh thần của người lao động, nhằm hướng đến sự cân bằng & tạo ra những giá trị mới trong công việc & cuộc sống.
  • Công tác đào tạo, tư vấn, huấn luyện đội ngũ lao động luôn được quan tâm và đầu tư có định hướng nhằm đảm bảo hiệu suất lao động của từng vị trí công việc được phát huy, thiết thực góp phần vào thành quả chung và sự phát triển bền vững của đội nhóm và tổ chức