Cảm nhận của khách hàng Unifood

Thứ sáu, 22/12/2017, 20:17 GMT+7

Những sản phẩm của New Toyo (Việt Nam) đều đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi vì họ đã qua quá trình xử lý đạt được an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, chuỗi của hàng ABC Bakery đều sử dụng sản phẩm khay bánh của New Toyo (Việt Nam).

Cảm nhận khách hàng - Bà Cao Huy Phương

Cảm nhận của Bà Cao Huy Phương –  Giám đốc Công ty Unifood về các sản phẩm khay, đĩa, ly, tô và chén giấy

Ý kiến của bạn