Cảm nhận của khách hàng Thuốc Lá Sài Gòn

Thứ sáu, 22/12/2017, 19:50 GMT+7

Trong nhiều năm qua công ty thuốc lá Sài Gòn luôn chọn công ty New Toyo làm nhà cung cấp chính về sản phẩm giấy nhôm bởi vì công ty New Toyo là NCC rất có uy tín, luôn thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng. Và công ty New Toyo luôn lắng nghe ý kiến của  nhà sản xuất để cải tiến chất lượng sản phẩm ngày càng được tốt hơn.

Cảm nhận khách hàng - Ông Nguyễn Duy Khánh

Cảm nhận của Ông Nguyễn Duy Khánh – Giám Đốc Công Ty Thuốc Lá Sài Gòn về các sản phẩm giấy nhôm, giấy MPET

Ý kiến của bạn