Bureau Veritas Certification

Bureau-Veritas-Certification

Công ty TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo được cơ quan chứng nhận quốc tế Bureau Veritas Certification đánh giá và đã cấp giấy chứng nhận các hệ thống như sau:

HỆ THỐNG ISO 9001 “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM”

Số chứng nhận: VN.3617385

Ngày cấp: 12/03/2016 có giá trị đến 14/09/2018

HỆ THỐNG HACCP "PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ KIỂM SOÁT ĐIỂM TỚI HẠN"

Số chứng nhận: VN.3551319

Ngày cấp: 12/10/2015 có giá trị đến 11/10/2018