Bureau Veritas Certification

iso-logo

Công ty TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo được cơ quan chứng nhận quốc tế Bureau Veritas Certification đánh giá và đã cấp giấy chứng nhận các hệ thống như sau:

ISO 9001:2015 “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM”

Số chứng nhận: VN.7198277/Q

Ngày cấp: 04/03/2019 có giá trị đến 11/03/2022

FSSC 22000 "AN TOÀN THỰC PHẨM"

Số chứng nhận: IND.20.3848/FS/U/1

Ngày cấp: 27/05/2020 có giá trị đến 26/05/2023