SỰ BẢO TOÀN HỮU HIỆU & TIN CẬY
        
titre

Chén giấy

Chén giấy dùng đựng bánh cookie. Đảm bảo tiêu chuẩn bao bì sạch tiếp xúc an toàn với thực phẩm.

 

© 2011 Bản quyền số : 2062/2011/QTG, NEW TOYO
Giấy nhôm | Ống Giấy | Sản phẩm mới | Liên hệ | Sơ đồ website