SỰ BẢO TOÀN HỮU HIỆU & TIN CẬY
        
Giao nhận

"Sự thỏa mãn của
khách hàng là
thước đo thành quả
lao động, trí tuệ và
giá trị của chúng tôi."

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 

Bảo hiểm hàng hóa / Giao hàng

Giao nhận hàng hóa

Hàng hoá lưu thông trên đường đã được chúng tôi mua bảo hiểm vật chất hàng trên xe tương đương với giá trị hàng hoá của Quý khách sẽ nhận. Đội ngũ Cán bộ, Công nhân viên từ khâu xử lý nghiệp vụ đến vai trò người Công nhân kỹ thuật, sản xuất luôn được Công ty quan tâm, xem xét đào tạo định kỳ (ISO 9001:2008 / SA 8000) để đảm bảo các quá trình của sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 

Đội xe giao nhận hàng

 
© 2011 Bản quyền số : 2062/2011/QTG, NEW TOYO
Giấy nhôm | Ống Giấy | Sản phẩm mới | Liên hệ | Sơ đồ website