Mega Market 超级市场

1

Mega Market An Phu

Lot B, An Phu, An Khanh residential area, An Khanh 坊, 郡 2 - 電話: (8428) 3740 6677

2

Mega Market Binh Phu

Binh Phu residential area, 坊 11, 郡 6 - 電話: (8428) 3876 9719

3

Mega Market Hiep Phu

大路 1A,Tan Thoi Hiep 坊, 郡 12 - 電話: (8428) 3717 2979

4

Mega Market Binh Duong

Binh Duong 大路, Phu Tho 坊, Thu Dau Mot Town, Binh Duong 省

5

Mega Market Bien Hoa

Nguyen Ai Quoc 路, 区 4, Quang Vinh 坊, Bien Hoa 城市, Dong Nai 省

6

Mega Market Vung Tau

路 51B, 坊 11, Ba Ria 城市, Vung Tau 省 - 電話: (84254) 3627 676

7

Mega Market Daklak

Giai Phong 路, Km 4-5, Tan An 坊, Buon Me Thuot 省 - 電話: (84262) 3886 666

8

Mega Market Rach Gia

Lot A 22, Lan Bien Area, Rach Gia 城市, Kien Giang 省 - 電話: (8477) 3943 919

9

Mega Market Hưng Lợi

大路 91B, Hung Loi 坊, Ninh Kieu 郡, Can Tho 城市- 電話: (84292) 3739 973

10

Mega Market Long Xuyen

414 Tran Hung Dao 路, My Phuoc 坊, Long Xuyen 城市, An Giang 省

11

Mega Market Hong Bang

So Dau Town, Hong Bang 郡, Hai Phong 城市- 電話: (84225) 3528 128

12

Mega Market Da Nang

Cach Mang Thang Tam 路, Cuong Nam 坊, Cam Lem 郡, Da Nang 城市

13

Mega Market Nha Trang

路 23/10, Vo Canh Quater, Vinh Trung 村, Nha Trang 城市 - 電話: (84258) 3896 999

14

Mega Market Binh Dinh

Gienh Rang 坊, Quy Nhon 城市, Binh Dinh 省 - 電話: (84256) 3546 176

15

Mega Market Vinh

Ven Song Lam 路, Ben Thuy 坊, Vinh 城市, Nghe An 省 - 電話: (84238) 8696 555

16

Mega Market Ha Long

Group 29, Zone II&III, Ha Tu 坊, Ha Long 城市, Quang Ninh 省- 電話: (84233) 3815 900

17

Mega Market Thang Long/ Hoang Mai

Co Hue 坊, Tu Lien 郡, Hanoi 城市 - 電話: (8424) 3755 1617 - (8424) 3645 3232

18

Mega Market Ha Dong

Melinh Plaza, Lot II, Ha Dong, Ha Cau 坊, Ha Dong 郡, Hanoi 城市 - 電話: (8424) 33512761