SỰ BẢO TOÀN HỮU HIỆU & TIN CẬY
        
titre

"Sự thỏa mãn của
khách hàng là
thước đo thành quả
lao động, trí tuệ và
giá trị của chúng tôi."

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Quản lý chất lượng sản phẩm

Quản lý chất lượng sản phẩm

Tất cả các sản phẩm của Công ty New Toyo (Việt Nam) được sản xuất dưới sự kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính ổn định của sản phẩm trong quá trình sản xuất đến khâu thành phẩm.

Bao bì và đóng gói

Sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn hàng xuất khẩu, đảm bảo chất lượng hàng hoá lưu thông trên đường & đáp ứng nhu cầu xếp chồng cho kho bãi.

bao bì và đóng gói        bao bì và đóng gói        bao bì và đóng gói

 
© 2011 Bản quyền số : 2062/2011/QTG, NEW TOYO
Giấy nhôm | Ống Giấy | Sản phẩm mới | Liên hệ | Sơ đồ website